• Káva-Voda.cz
  • >
  • Dotazy aquamaty, výdejníky na vodu, sodobary, automaty

Časté dotazy

Otázka: Jaký je rozdíl mezí přírodní pramenitou a pitnou vodou ?

Odpověď: Přírodní pramenitá voda pochází z chráněného přírodního zdroje , nesmí být upravována žádným způsobem, který by změnil charakteristické složené. Je vhodná ke každodenní přímé konzumaci.

Naopak pitnou vodu lze získat z jakéhokoli vodárenského zdroje a lze ji upravovat např. chlorováním či přídáním bakteriostatických látek.

Kohoutková pitná voda není na rozdíl od pramenité vody potravina a proto se na ní nevztahují legislativní požadavky coby na potravinu, ale pouze zákony na obchranu veřejného zdraví. Více viz. o vodě.


Otázka: Jak skladovat vodu a jaká je její trvanlivost ?

Odpověď: Vodu skladujte v chladu a temnu. V žádném případě nesmíte na vodu nechat svítit sluníčko, voda pak mění své složení a je nepoživatelná. K ochraně barelu před sluncem slouží návleky viz. sekce příslušenství. Trvanlivost vody je uvedena na víčku.


Otázka: Lze Vámi dodávanou pramenitou vodu uplatnit jako daňový náklad ?

Odpověď: ANO, dle stanovistka ministerstva financí ČR § 28 odst. 1 nařízení vlády č. 178 / 2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Objekty pro pracovní činnosti musí být zásobeny pitnou vodou v množství postačující pro krytí potřeby pití zaměstnanců a zajištění první pomoci. Proto jakákoliv forma zajištění pitné vody na pracovništích, tj. včetně nákupu balené pitné vody v PET lahvích nebo různých barelech představuje naplnění základních povinností zaměstnavatele a náklady na pořízení vody jsou daňově uznatelné.


Otázka: Splňují Vámi dodávané vody požadavky a kritéria na Ochranný nápoj ?

Odpověď: ANO, svým minerálních složením, obsahem alkoholu a cukru splňují námi nabízené vody požadavky na ochranný nápoj a lze je tedy poskytnout zaměstnancům jako ochranný nápoj při ztrátě tekutin do trojnásobku hygienického limitu, musí být však splněno nařízení vládyč. 361/ 2007 Sb. § 8, odst. 3.


Otázka: Ja pravda, že když je na pracovišti pitná voda nemusí nám zaměstnavatel poskytnout ochranný nápoj ?

Odpověď: Tento názor je zásadně nesprávný. Nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb. upravuje zvlášť povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje. (zdroj www.bozpinfo.cz) Navíc ztráta tekutin a minerálů může mít za následek pokles fyzické a duševní výkonosti. Klesá pracovní výkonnost a je větší riziko pracovních úrazů.

PANUŠKA

Rozvoz pramenité vody (barelová voda),
káva, nápojové automaty

Telefon: +420 603 923 753

E-mail: info@kava-voda.cz

 

Informace

Doprava a platba

Sledování zásilek

Kontakt

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Reklamace

Výměna zboží

Odstoupení od kupní smlouvy

 

reklama na internetu pro firmy a úpravy www stránek od HIS WORK s.r.o.

Akce a informace na email

Chcete dostávat informace o slevách, akcích a novinkách z našeho obchodu na email?